school jongen in klas.jpeg

Vorming voor organisaties

Wō geeft vorming aan organisaties die nood hebben aan meer informatie over autisme. Scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, bedrijven enz. komen hiervoor in aanmerking.

De duur van de vorming én het onderwerp kan volledig op maat gemaakt worden.

Telkens is de doelstelling een groter inzicht te verwerven in autisme (of een deelaspect hiervan) waardoor het begrip groter wordt én men beter weet hoe om te gaan met autisme waarbij het inspelen op de sterke kanten eveneens aandacht krijgt!

Voorbeelden van onderwerpen:

  • Autisme anders bekeken.

  • Autisme en pesten. Wat betekent dit?

  • Oplossingsgericht werken met autisme.

  • Vroege signalen van autisme.

  • Werken vanuit de sterke kanten van autisme.

  • Autisme en eetproblemen.

  • Autisme en vrije tijd.