school jongen in klas.jpeg

Vorming voor organisaties

Wō geeft vorming aan organisaties die nood hebben aan meer informatie over autisme. Scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, bedrijven enz. komen hiervoor in aanmerking.

De duur van de vorming én het onderwerp kan volledig op maat gemaakt worden.

Telkens is de doelstelling een groter inzicht te verwerven in autisme (of een deelaspect hiervan) waardoor het begrip groter wordt én men beter weet hoe om te gaan met autisme waarbij het inspelen op de sterke kanten eveneens aandacht krijgt.

Voorbeelden van onderwerpen zie overzicht vormingsaanbod.

Referenties:

  • Autisme anders bekeken bij Vormingplus (cyclus van vier avonden -die regelmatig wordt herhaald)

  • Autisme bij De Ast (cyclus van drie avonden)

  • Autisme en vrije tijd bij het Sociaal Huis Oudenaarde

  • Autisme en opbouw van een sociaal netwerk - Master Class - Autisme Centraal gepland in November 2019)

  • Je goed in je vel voelen binnen een groep - Vereniging voor Autisme