Vormingsaanbod Autisme

Vormingsaanbod Autisme

Vormingsaanbod Autisme

Basiscursus autisme

Tijdens deze dagcursus komen de belangrijkste aspecten aan bod zoals het autistisch denken, mogelijke verklaringsmodellen, sensorische beleving en vooral: hoe gaan we het beste om met autisme. Zowel autisme bij kinderen als bij volwassenen komt aan bod.

Dit is een ideale cursus voor mensen die graag op een beperkte tijd een grondige basis verkrijgen over autisme en hoe met autisme om te gaan. Ideaal voor grootouders, begeleiders, tantes en nonkels, vrienden. Kortom iedereen die in zijn omgeving iemand kent met autisme en graag autisme vriendelijker wil worden. Voor ouders kan het een interessante basis zijn voor de verdere individuele begeleiding.

Vrijetijdsbesteding bij autisme

Help! Mijn kind met autisme speelt bijna nooit.

Vrijetijdsbesteding bij mensen met autisme is een bijzonder moeilijk gegeven, omdat ze de verbeelding missen om deze zelf in te vullen. Bovendien is het speelgoed dat je in de winkel koopt vaak totaal niet aangepast waardoor het eerder kapot wordt gemaakt of in de hoek vliegt.

Tijdens deze vorming gaan we eerst dieper in op de redenen waarom dit niet vlot verloopt en hoe dit wordt vertaald in gedrag. Daarna bespreken we verschillende oplossingen gaande van aangepast speelgoed kopen, over het aanpassen van speelgoed tot voorbeelden om zelf speelgoed te maken.

Wō, Omgaan met Autisme - foto zintuigen

De zintuigen bij autisme

Welk effect heeft de zintuigelijke verwerking op dagelijkse activiteiten zoals eten, aankleden, werken of naar school gaan en wat kunnen we doen?

De zintuiglijke verwerking verloopt anders bij mensen met autisme. Het is net die zintuigelijke verwerking die soms de oorzaak kan zijn van probleemgedrag of van overmatige stress. Daarom is het belangrijk om dit goed in kaart toebrengen zodat hier rekening kan mee gehouden worden.

Tijdens deze workshop gaan we in de voormiddag dieper in op alle zintuigen die meespelen, aangevuld met de variaties die bij een persoon met autisme kunnen voorkomen. Na de lunch overlopen we héél veel verschillende oplossingsmogelijkheden waarmee je dan thuis aan de slag kan gaan.

Visuele ondersteuning bij autisme

Hoe helpt concrete communicatie het functioneren bij autisme?

Autisme wordt gekenmerkt door een andere informatieverwerking in de hersenen. Om hen hierbij te ondersteunen, is het aan te raden om de gesproken taal aan te vullen met visuele communicatie. Dit weten is één zaak, maar er aan beginnen is soms wat moeilijker.

In deze workshop bespreken we eerst waarom dit nodig.is maar de meeste tijd wordt besteed aan het beantwoorden van de volgende vragen: Hoe begin je hieraan? Wanneer is het nodig? Welke vormen bestaan er? Hoe weet ik dat het werkt? Kortom je krijgt héél veel praktische tips en voorbeelden zodat je gesterkt bent om er zelf aan te beginnen!

Groep mensen die elkaar's hand vasthouden ter ondersteuning

Sociale contacten en autisme

Een sociaal leven opbouwen mét autisme… Hoe aanpakken?

Veel gezinnen met iemand met autisme ervaren moeilijkheden bij het uitbouwen van een sociaal leven. Echter hebben velen behoefte aan activiteiten met anderen, waarbij de aandacht naar hen als persoon gaat en niet alleen naar het autisme.

Tijdens deze workshop bekijken we samen hoe we dit bewust en actief kunnen aanpakken aan de hand van een handige methodiek.

Autisme bij kinderen tot 5 jaar

Welke alarmsignalen zijn er op heel jonge leeftijd en wat kunnen we doen?

Hoe vroeger bij een kind de diagnose van autisme wordt opgemerkt, hoe sneller dit kind de aangepaste zorg kan krijgen.

In deze korte workshop leren we de signalen herkennen die op vroege leeftijd op autisme kunnen wijzen en krijg je een introductie over welke veranderingen je als ouder al kan doen in je communicatie met jouw kind. Met deze cursus kun je beslissen om verder te gaan voor een officiële diagnose.

Meisje met autisme wordt gepest door haar klasgenoten

Autisme en pesten

Pesten op school: waarom gebeurt dit en hoe kunnen we dit vermijden?

Vaak krijgt je kind met autisme aangepaste begeleiding op school. De speelplaats en de eetplaats zijn de plekken waar er minder begeleiding is en waar de kans op pestgedrag net het grootst is.

In deze workshop bespreken we aan de ene kant de dynamiek van het pesten op school en aan de andere kant een mogelijke aanpak ter preventie.

Met deze informatie kun je zelf verder aan de slag gaan, zowel thuis als op school.

Autisme en slaapproblemen

Kinderen met autisme ervaren vaak moeilijkheden om te slapen. Een slaapritueel opstarten is geen evidentie.

Slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problemen in de manier waarop je prikkels ervaart. Oversensitiviteit kan het moeilijk maken om geluiden en licht te negeren en in slaap te vallen. Maar ook alle indrukken die gedurende de dag zijn opgedaan blijven zich afspelen in het hoofd. 

Daarnaast kunnen ook biologische oorzaken het slaapprobleem verergeren.

In deze workshop gaan we dieper in op mogelijke oplossingen én kunnen ouders elkaars ervaringen ook delen.

De vrouwelijke kant van autisme

Autisme bij vrouwen is lang onderschat. De moeilijkheden dat deze vrouwen ondervinden, werden nauwelijks herkend als een gevolg van autisme. Vaak werd de oorzaak in de verkeerde richting gezocht: depressie, luiheid, intellectueel onvermogen enz.

Door recent onderzoek, is de visie over autisme en vrouwen enorm veranderd. Tot voor kort dacht men dat er vier jongens op één meisje autisme hadden, momenteel gaat men al meer naar de richting van 2,5 jongens op 1 meisje. De oorzaak? Meisjes passen zich sneller aan hebben vaak sterkere communicatieve vaardigheden waardoor het autisme minder opvalt. Maar waar merk je het dan wel aan? En is het autisme dan echt zo verschillend tussen jongens en meisjes, of vrouwen en mannen?

Tijdens deze workshop belichten we de vrouwelijke kant van autisme en gaan we op zoek naar gelijkenissen en verschillen. De doelstelling? Door een beter inzicht kunnen we opnieuw beter omgaan met autisme.