Vorming Scholen

Vorming Scholen

Vorming Scholen

De schoolomgeving is een uitdagende omgeving voor kinderen of jongeren met Autisme. Niet alleen is dit een plek waar veel informatie verwerkt wordt, maar waar ook enorm veel zintuiglijke prikkels aanwezig zijn én er continu beroep wordt gedaan op sociale vaardigheden in en buiten de klas. De school ook een plek die onderhevig is verandering: elk lesuur vaak iets anders, de klasindeling verandert, projectwerking enz.
Tenslotte spenderen we enorm veel tijd op school.

Omgaan met Autisme betekent dat we eerst en vooral een beter inzicht hebben in Autistisch denken om zo het Autistische gedrag sneller te herkennen.
Vervolgens kunnen we samen gaan kijken wat voor welke persoon kan werken en hoe we deze aanpassingen zo algemeen en natuurlijk mogelijk kunnen organiseren.

Aanpassingen die ervoor kunnen zorgen dat de personen met Autisme én hun omgeving (in dit geval de klas, de leerkrachten én ook de ouders) zich beter voelen. Door deze grotere basisrust, kunnen er terug andere vaardigheden vlotter aangeleerd worden.

Kinderen in klas op school

Naast onderwerpen op maat, kunt u alvast uit de volgende titels kiezen:

Autisme op school, een praktische aanpak (met extra aandacht voor pestpreventie)

Autisme in de puberteit, wat te doen?

Hoe communiceren over je kind met Autisme met de school?

Een Auti-vriendelijke school ... hoe pak je dit aan?

Autisme en Pesten, een aparte dynamiek?

Referenties: