Vorming Organisaties

Vorming Organisaties

Vorming Organisaties

Wō geeft vorming aan organisaties die nood hebben aan meer informatie over autisme. Scholen, ziekenhuizen, woon-zorgcentra, bedrijven enz. komen hiervoor in aanmerking.

De duur van de vorming én het onderwerp kan volledig op maat aangepast worden.

Telkens is de doelstelling een groter inzicht te krijgen in autisme (of een deelaspect hiervan) waardoor het begrip groter wordt én men beter weet hoe om te gaan met autisme waarbij het inspelen op de sterke kanten eveneens aandacht krijgt.

Kinderen in klas op school
Kinderen in klas op school

Wō geeft vorming aan organisaties die nood hebben aan meer informatie over autisme. Scholen, ziekenhuizen, woon-zorgcentra, bedrijven enz. komen hiervoor in aanmerking.

De duur van de vorming én het onderwerp kan volledig op maat aangepast worden.

Telkens is de doelstelling een groter inzicht te krijgen in autisme (of een deelaspect hiervan) waardoor het begrip groter wordt én men beter weet hoe om te gaan met autisme waarbij het inspelen op de sterke kanten eveneens aandacht krijgt.

Naast onderwerpen op maat, kunt u alvast uit de volgende titels kiezen:

Autisme op school, een praktische aanpak (met extra aandacht voor pestpreventie)

Autisme in de puberteit, wat te doen?

Autisme bij vrouwen, is het dan echt zo verschillend?

Autisme op héél jonge leeftijd. Wat zijn de alarmsignalen en wat kan je doen?

Autisme en slapen. Een waaier van mogelijke oorzaken en wat kunnen we doen?

Autisme en een sociaal leven uitbouwen.

Autisme en eten… geen evidente combinatie. Oorzaken en mogelijke aanpak.

Autisme en vrijetijdsbesteding. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vrije tijd werkelijk een leuke tijd wordt?

Autisme gedurende de levensloop.

Autisme anders bekeken om zo autisme vlugger te herkennen en beter te begrijpen.

Autisme en zintuiglijke verwerking.

Referenties:

  • Autisme anders bekeken bij Vormingplus (cyclus van vier avonden, die regelmatig wordt herhaald)
  • Autisme en puberteit OV4 type 9 school
  • Autisme en vrije tijd bij het Sociaal Huis Oudenaarde
  • Autisme en opbouw van een sociaal netwerk – Masterclass – Autisme Centraal
  • Je goed in je vel voelen binnen een groep – Vereniging voor Autisme