Back to All Events

Partners in autisme - vorming over het begrijpen van autisme in een relatie

  • Wo, omgaan met autisme Donderij 16 Etikhove (map)

Deze avond heeft als doelstelling het autisme van je partner beter begrijpen.

Als je partner autisme heeft, dan heeft dit een impact op de relatie. Vaak ontstaan er heel wat misverstanden omdat je precies beiden een andere taal spreekt. Daarnaast lukt het “woordeloos” aanvoelen van elkaar soms ook minder vlot. Hierdoor zijn er soms meer discussies wat voor frustratie kan zorgen bij beide partijen.

Vanuit een beter begrip van wat autisme is én een beter inzicht in het autistisch denken, kan je leren om bepaalde reacties beter te begrijpen en te aanvaarden. daarnaast kan je door anders om te gaan met bepaalde zaken tot een nieuwe evolutie komen.

Omgaan met autisme houdt steeds twee zaken in: omgeving aanpassen én vaardigheden aanleren. Steeds kunnen beide partijen bepaalde stappen zetten naar een harmonieus leven. Tijdens deze avond krijg je inzicht in welke stappen dit kunnen zijn.

Kostprijs: 30 Euro per persoon

Reserveren en betalen vormingen en inspiratiedagen kan op twee manieren:

1. via overschrijving : ga naar inschrijven en tarieven voor meer informatie.

2. via creditcard: ga naar reserveren en betalen om procedure af te handelen.