Dominique Dumortier op bezoek ...

Dominique Dumortier op bezoek ...

Gisterenvoormiddag ging het eerste inspiratiemoment door met als gastspreker Dominique Dumortier. Dominique heeft op een zeer aangename en duidelijke manier inzicht gegeven in “haar” autisme. Aan de hand van de talloze voorbeelden werd nogmaals duidelijk wat de impact is van autisme. Voor mij was het buitengewoon boeiend om te horen wat het voor haar betekent om autisme te hebben. Letterlijk begrijpen, dominant communicatievorm (bij Dominique zijn dit “woorden”), fragmentarisch beeld, sensorische overgevoeligheid, moeilijkheden om non-verbale communicatie te begrijpen,…. Alles zorgt ervoor dat iemand met autisme véél meer energie in de dagelijkse activiteiten nodig heeft dan iemand zonder autisme. Ondersteuning door concrete communicatie zorgt voor minder energieverlies en meer mogelijkheden om nieuwe zaken te proberen. Een begripvolle omgeving doet wonderen. Indien de omgeving oog heeft voor deze elementen, dan zullen er nog steeds misverstanden zijn, maar er kan dan al meer eens met een gedeelde humor op gereageerd worden. Mensen kunnen sommige “rare reacties” zoals Dominique het zelf zegt, beter plaatsen én zullen meer oog hebben voor de positieve intenties die er zijn én voor de kwaliteiten die autisme ook met zich meebrengt waaronder een uitzonderlijk rechtvaardigheidgevoel, behulpzaamheid, eerlijkheid, doorzettingsvermogen, en perfectionisme.

Ik heb voor mijn eigen praktijk in autismebegeleiding vooral onthouden hoe belangrijk het is dat mensen met autisme hun eigen autisme door en door leren kennen om zo sterker in het leven te staan door bewust te kiezen wat je wil en kan doen én wanneer. Het is zo belangrijk om te luisteren naar het eigen lichaam en nooit te forceren. Als je autisme hebt, houdt dit in dat je moet aanvaarden dat niet alles kan, maar dat er wel meer kan als je rekening houdt met je autisme door bewuste keuzes te maken. Dit is voor mensen met autisme geen filosofische keuze maar een manier om te overleven. Het is een noodzaak!.

Als je autisme hebt, blijft er nog steeds veel mogelijk én kan je stap voor stap bijleren mits de nodige aanpassingen in de omgeving én zelfkennis. Het aanvaarden van je eigen autisme, het leren kennen van je autisme én het respecteren van je eigen autisme zijn belangrijke stappen in dit proces. Ik neem mij voor om de mensen die ik begeleid hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Wie meer informatie wenst, kan terecht op de website van Dominique Dumortier: www://autismevanbinnenuit.be

6 creatieve middagen voor kinderen met autisme  tussen 6 en 10 jaar

6 creatieve middagen voor kinderen met autisme tussen 6 en 10 jaar

Eerste Vlaamse Autisme Congres

Eerste Vlaamse Autisme Congres

0