Eerste Vlaamse Autisme Congres

Eerste Vlaamse Autisme Congres

Gisteren was ik aanwezig op het eerste Vlaamse Autisme Congres waar ik verschillende boeiende presentaties heb gehoord. Graag zet ik even op een rijtje wat voor mij de belangrijkste zaken zijn die ik heb meegenomen:

 • Professor Ilse Noens toont in haar studie omtrent opvoeden van een kind met autisme het belang aan om rond drie domeinen te werken bij de ondersteuning van ouders:
  Het “voelen” door aandacht te besteden aan zelfzorg en het opbouwen van een sociaal netwerk bij de ouders. Twee aspecten die eveneens centraal staan bij Wō. De workshop “een sociaal netwerk uitbouwen bij en gezin met autisme” gaat hier specifiek over.
  Het “denken” waarbij aandacht moet gaan naar psycho-educatie (wat is autisme, wat betekent dit voor mij), het wegwijs maken in de bestaande ondersteuning en het helpen met een toekomstplanning. Vooruitkijken bij autisme is extra belangrijk.
  Het “doen”wat vooral betekent om advies te geven omtrent vaardigheden t.o.v. hun kind met autisme om de ontwikkeling te ondersteunen en het adaptief gedrag te versterken.

 • Professor Dieter Baeyens heeft in zijn sessie over de overgang van de zorg van het kind naar de zorg van de volwassenen extra aandacht gegeven aan de overgangsperiode rond de jongvolwassenheid. De uitdaging ligt in een betere coördinatie van deze overgang. Al te vaak is er geen “warme” overdracht van de ene zorg naar de andere met negatieve gevolgen. Belangrijk is om hier een plan voor op te stellen met één coördinator, maar met verschillende ondersteuners (ook vanuit vrienden of familie) om samen ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en het welbevinden van de persoon met autisme niet in het gedrang komt. Hierbij wordt de regie door de persoon zelf aangegeven: hij of zij bepaalt welke informatie mag doorgegeven worden, wat de droom is waarnaar gewerkt wordt, wie mee ondersteunt enz. De nood aan autonomie moet hierbij erkend worden.
  Daarnaast moet dit plan zo volledig mogelijk zijn: niet alleen werk maar alle domeinen van het leven komen best aan bod waaronder zeker ook de vrijetijdsinvulling. Deze tips neem ik mee om verder toe te passen bij jonge volwassenen om samen met de “context” een duidelijk plan op papier te maken met wie doet wat wanneer en waarom.

 • Dr. Annelies Speck, dé autoriteit wat betreft autisme bij volwassenen, geeft in haar uiteenzetting het belang van de sterktes van iemand met autisme in de verf gezet. Al te vaak wordt bij de diagnose te weinig aandacht besteed aan wat goed loopt, wat de talenten zijn. Het is net deze informatie die essentieel is om te integreren in het verdere levenspad. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken wat de zingeving is bij mensen met autisme omdat dit niet automatisch naar boven komt. Dit komt vanuit de oplossingsgerichte aanpak van Wō sterk aan bod in de begeleiding. Deze uiteenzetting is een motivator om dit nog meer te doen.

 • Daarnaast hebben alle professoren waaronder ook Professor Roeyers een oproep gedaan naar meer onderzoek omtrent de effectiviteit van interventies zodat we nog beter weten wat werkt maar ook wat we het beste doen bij wie en wanneer.

 • Tenslotte heeft minister Vandeurzen ene stand van zaken gegeven omtrent de investeringen die worden gedaan in het werken naar een Autisme vriendelijker Vlaanderen waarbij een actieve participatie centraal staat mits de nodige ondersteuning.

Kortom was het een bijzonder interessante dag dezegeslaagde eerste editie van dit congres!

Meer info op: www.ligaautismevlaanderen.be

Dominique Dumortier op bezoek ...

Dominique Dumortier op bezoek ...

Gastcollege aan de Arteveldehogeschool

Gastcollege aan de Arteveldehogeschool

0