De eerste sneeuw...

De impact van autisme komt tot uiting in vele kleine zaken in het dagelijkse leven. Zo is er bijvoorbeeld de sneeuwpret. Voor kinderen met autisme niet per definitie een prettige ervaring. 
Sommigen zijn overgevoelig aan koude. De onvoorspelbaarheid van een sneeuwgevecht kan angst opwekken of, zoals bij onze zoon die voor veel prikkels ondergevoelig is, komt de sneeuw als saai over. Bovendien is het voor hem moeilijk om plezier te beleven aan het maken van een sneeuwman omdat dit voor hem een veel te abstract iets is. Hij mist de verbeelding om hier invulling aan te geven. (oa door zijn mentale beperking)

Je goed in je vel voelen in groep

Veel mensen met autisme hebben een grote nood aan begrip, erkenning en motivatie. Deze behoefte heeft vaak een impact op hun kwetsbaarheid. Hoe kunnen we hen vaardigheden aanbrengen in het omgaan met sociaal lastige situaties zoals pesten, groepsdruk, agressie, grenzen aangeven... Hoe kunnen we hun zelfvertrouwen helpen opbouwen en verstevigen

6 creatieve middagen voor kinderen met autisme tussen 6 en 10 jaar

Tanderuis biedt een grote waaier van vrijetijdsactiviteiten aan voor kinderen met autisme. Deze activiteiten staan open voor alle kinderen met autisme ongeacht of ze in begeleiding zijn bij Tanderuis. Volgend jaar verzorg ik samen met Tanderuis een sessie van 6 creatieve middagen waarin we telkens twee activiteiten aanbieden: iets creatief knutselen én iets lekker bereiden om te eten of te drinken. Er wordt zo veel mogelijk individueel aangepast. Het thema wordt bepaald door de periode: carnaval, Pasen, Zomervakantie, Terug naar school, Halloween en Kerst.

Dominique Dumortier op bezoek ...

Gisterenvoormiddag ging het eerste inspiratiemoment door met als gastspreker Dominique Dumortier. Dominique heeft op een zeer aangename en duidelijke manier inzicht gegeven in “haar” autisme. Aan de hand van de talloze voorbeelden werd nogmaals duidelijk wat de impact is van autisme. Voor mij was het buitengewoon interessant om te horen wat het in het dagelijkse leven betekent om autisme te hebben. Letterlijk begrijpen, dominant communicatievorm (bij Dominique zijn dit “woorden”), fragmentarisch beeld, sensorische overgevoeligheid, moeilijkheden om non-verbale communicatie te begrijpen,…. Alles zorgt ervoor dat iemand met autisme véél meer energie in de dagelijkse activiteiten nodig heeft dan iemand zonder autisme. Ondersteuning door concrete communicatie zorgt voor minder energieverlies en meer mogelijkheden om nieuwe zaken te proberen. Een begripvolle

Eerste Vlaamse Autisme Congres

Gisteren was ik aanwezig op het eerste Vlaamse Autisme Congres waar ik verschillende boeiende presentaties heb gehoord. Graag zet ik even op een rijtje wat voor mij de belangrijkste zaken zijn die ik heb meegenomen:

  • Professor Ilse Noens toont in haar studie omtrent opvoeden van een kind met autisme het belang aan om rond drie domeinen te werken bij de ondersteuning van ouders:
    Het “voelen” door aandacht te besteden aan zelfzorg en het opbouwen van een sociaal netwerk bij de ouders. Twee aspecten die eveneens centraal staan bij Wō. De workshop “een sociaal netwerk uitbouwen bij en gezin met autisme gaat hier specifiek over”.